Όροι πώλησης
Ημερομηνία Εφαρμογής: Ισχύουν από 10.01.2020

1. Παραγγελία

Οι παρόντες Όροι Πώλησης αποτελούν την συνολική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα σε εσάς, τον πελάτη (εφεξής καλούμενο ως «εσείς», «εσάς», «Χρήστης» ή «Πελάτης») και την εταιρεία με την επωνυμία «διακριτικό τίτλο «ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε» Α.Φ.Μ. 095160054 – Γ.Ε.Μ.Η. 74028458000 –

Οι Όροι Πώλησης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το σύνολο των ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων περί προστασίας των καταναλωτών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, των κανόνων, των κανονισμών, των οδηγιών, των κανονιστικών απαιτήσεων και εγκρίσεων, των κωδίκων δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του Ν 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα του ΠΔ 131/2003 (μεταφορά της Οδηγίας 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο), την Οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, τον Κανονισμό 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί πώλησης (ΑΚ 513 επ.) καθώς και του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (http://www.greekecommerce.gr/gr/kwdikas-deontologias/) («Εφαρμοστέοι Νόμοι»).

2. Παραγγελία Προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας

Η υποβολή παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας συνιστά ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως απευθυνόμενη στην Εταιρεία για να αγοράσετε συγκεκριμένο προϊόν (ή προϊόντα) τα οποία παρατίθενται στην Ιστοσελίδα. Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία για την αγορά ενός προϊόντος από την Εταιρεία, θα σας αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας και περιέχει τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Το E-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας αναγράφει την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας και επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας, δεν συνιστά ωστόσο αποδοχή.

Η σύναψη της σύμβασης πώλησης για ένα προϊόν που παραγγείλατε, ολοκληρώνεται όταν σας αποστείλουμε το προϊόν και σας στείλουμε επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή του προϊόντος. Η σύμβασή πώλησης συνάπτεται με την Εταιρεία. Χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για ένα προϊόν χωρίς κόστος οποιαδήποτε στιγμή πριν στείλουμε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης αποστολής σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν.

Συμφωνείτε να λαμβάνετε το τιμολόγιο αγοράς μαζί με την παραλαβή του προϊόντος.

Η παραγγελία και αγορά προϊόντων μέσω Ιστοσελίδας συνιστά «σύμβαση από απόσταση» σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 2251/1994 και διέπεται από τις ειδικές διατάξεις του εν λόγω νόμου.

3. Τηλεφωνική Παραγγελία

Η υποβολή παραγγελίας μπορεί να γίνει τηλεφωνικά, με επικοινωνία με εκπρόσωπό της Εταιρείας στο +30.28210 99178, Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 18:00 έως τις 21:00,  Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο από τι 09:00 έως τις 14:30.

Η επιβεβαίωση της παραγγελίας γίνεται με αποστολή Ε-mail, το οποίο αποστέλλεται άμεσα. Το E-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας αναγράφει την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας και επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας, δεν συνιστά ωστόσο αποδοχή. Η σύναψη της σύμβασης πώλησης για ένα προϊόν που παραγγείλατε, ολοκληρώνεται όταν σας αποστείλουμε το προϊόν και σας στείλουμε επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή του προϊόντος.

Η σύμβασή πώλησης συνάπτεται με την Εταιρεία. Χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για ένα προϊόν χωρίς κόστος οποιαδήποτε στιγμή πριν στείλουμε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης αποστολής σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν.

Συμφωνείτε να λαμβάνετε το τιμολόγιο αγοράς μαζί με την παραλαβή του προϊόντος.

Η τηλεφωνική παραγγελία προϊόντων, συνιστά «σύμβαση από απόσταση» σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 2251/1994 και διέπεται από τις ειδικές διατάξεις του εν λόγω νόμου.

3. Έκδοση τιμολογίου

Οδηγίες για έκδοση τιμολογίου βάσει άρθρου 39α

Το skordilakis.gr τιμολογεί τα προϊόντα που ορίζονται από τον νόμο χωρίς ΦΠΑ (υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ είναι ο αγοραστής) σε επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Τα προϊόντα τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α είναι: – Κινητά Τηλέφωνα – Τάμπλετ – Παιχνιδομηχανές – Λάπτοπ

Για την επιβεβαίωση των παραγγελιών με τιμολόγιο βάσει του άρθρου 39α είναι απαραίτητο να τηρηθούν τα παρακάτω:

Αποστολή αντιγράφου της σελίδας του Taxisnet, Προσωποποιημένη Πληροφόρηση, Στοιχεία Μητρώου της Επιχείρησης, – Αποστολή της σελίδας με email στο info@skordilakis.gr.

* Η αποστολή της συγκεκριμένης σελίδας είναι υποχρεωτική μέχρι να δημιουργηθεί η κατάλληλη ηλεκτρονική εφαρμογή από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τον έλεγχο του καθεστώτος ΦΠΑ κάθε επιχείρησης.

Το αντίγραφο θα πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την παραγγελία σας.

2. Στοιχεία του νομικού εκπρόσωπου της εταιρίας σας.

3. Σχετικά με την παράδοση των προϊόντων πρέπει η εταιρεία μας να έχει παραλάβει το σχετικό αντίγραφο ώστε μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους για την ορθότητα και την διασταύρωση των στοιχείων που μας δίνονται και να μπορέσει να εκδώσει το τιμολόγιο βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας. Συνεπώς, για την άμεση αποστολή ή παραλαβή των παραγγελιών σας παρακαλούμε να προχωράτε στην άμεση αποστολή (κατά το χρόνο τοποθέτησης της παραγγελίας) του αντιτύπου από το Taxisnet στο info@skordilakis.gr για να προχωράει και άμεσα η διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

– Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και πάλι πρέπει να μας προσκομίσετε το σχετικό αντίγραφο της σελίδας του Taxisnet, και τότε ο ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο τιμολόγιο.

– Τα προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α τιμολογούνται κανονικά με ΦΠΑ 24% σε όλες τις επιχειρήσεις